System HC Slim

Ukryty system z mocowaniem chemicznym bez regulacji

To rozwiązanie konstrukcyjne zostało opracowane z myślą o wykonywaniu okładzin wewnętrznych i zewnętrznych przy użyciu płyt Neolith o grubości 6 mm. Jest to ukryty system mocowania z zastosowaniem chemiczno-elastycznego mocowania wzdłużnego montowanego na profilach pionowych o przekroju omega lub Z, w zależności od tego, czy profile spotykają się w miejscu połączeń między płytami lub pośrednich profili wzmacniających.

 

Ze względu na niewielką przestrzeń wymaganą do zastosowania systemu (22 mm) jest to doskonałe rozwiązanie do wykonywania okładzin idealnie pionowych ścian wewnętrznych. Pomiędzy poszczególnymi płytami Neolith zaleca się zastosowanie minimalnych połączeń o szerokości 5 mm, zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Przekroje poprzeczne i osiowe systemu HC Slim

1. Profil pionowy o przekroju omega

 

2. Profil pionowy o przekroju Z

 

3. Zaprawa

 

4. Dwustronna taśma przylepna

 

5. Płyta Neolith

 

 

Pobierz kartę danych technicznych  

Montaż systemu HC Slim

Odległości pomiędzy profilami zależą od projektu okładziny elewacji lub ściany, rodzaju ściany lub konstrukcji budynku oraz jego położenia. Profile pionowe są montowane bezpośrednio do ściany za pomocą kotew stałych.

Mocowanie chemiczne polega na aplikacji zaprawy i dwustronnej taśmy przylepnej bezpośrednio na powierzchni profili pionowych. W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności należy w pierwszej kolejności poddać płyty Neolith i profile pionowe wstępnej obróbce przygotowawczej. Poniżej opisano ogólny sposób postępowania:

 

01.

Wstępne przygotowanie profili. Po zamocowaniu profile należy poddać wstępnej obróbce przygotowawczej. Profile powinny być czyste, suche i pozbawione tłuszczu, pyłu lub wszelkich innych substancji uniemożliwiających przytwierdzenie do nich produktów.

 

W przypadku profili aluminiowych zastosować ciągłą warstwę impregnatu, mocno potrzeć i pozostawić do wyschnięcia przez minimalny czas wskazany w karcie danych technicznych preparatu.

 

02.
 

 

Nałożenie dwustronnej taśmy przylepnej. Po wysuszeniu preparatu zaaplikowanego na powierzchni profilu na etapie obróbki wstępnej nałożyć następnie dwustronną taśmę przylepną w formie ciągłych pionowych pasów.

 

Taśma służy do wstępnego zamocowania płyt okładzinowych do czasu całkowitego utwardzenia (lub polimeryzacji) zaprawy oraz w celu zapewnienia prawidłowych wymiarów pasma zaprawy.

03.
 

 

Wstępne przygotowanie płyt. Nałożyć preparat oczyszczający lub aktywator przynajmniej w miejscach styku płyt z zaprawą (minimalna szerokość 10-15 cm) zgodnie z zaleceniami producenta; pozostawić do wyschnięcia przez minimalny czas wskazany w karcie danych technicznych preparatu

 

 

04.

Nałożenie zaprawy. Zaaplikować zaprawę wyłącznie w pionie w formie ciągłego pasma o przekroju trójkątnym, używając w tym celu specjalnej końcówki w kształcie litery V. Należy pamiętać, że temperatura otoczenia podczas aplikacji zaprawy powinna wynosić od +5 ºC (41 ºF) do 35 ºC (95 ºF).

05.
 

 

Montaż płyty. Po usunięciu folii ochronnej z dwustronnej taśmy przylepnej zamontować płytę Neolith w ciągu 10 minut od aplikacji zaprawy. Po prawidłowym umiejscowieniu płyty mocno docisnąć i potrzeć w celu zapewnienia styku z taśmą. Po przytwierdzeniu płyty do taśmy nie są już możliwe żadne korekty.

 

 

 

 

Przewodniki techniczne

Zobacz wszystkie

Często zadawane pytania

Zrób krok dalej.

Chcesz dowiedzieć się, gdzie zobaczyć Neolith z bliska lub dokonać zakupu?

Odkryj