Zrównoważony rozwój

Bardziej zrównoważone otoczenie – oto nasza zasada i nasz cel.

Odkryj więcej

 

 

 U podstaw tożsamości naszej firmy kluczowe miejsce zajmuje zrównoważony rozwój. To dlatego produkty Neolith powstają nie tylko po to, aby cieszyć oko użytkowników, ale również by chronić środowisko na każdym etapie prowadzonej działalności. Neolith wspiera cele zrównoważonego rozwoju określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu wzmacniania filarów firmy na szczeblu międzynarodowym, zgodnie z zasadami ładu społecznego i dobrego zarządzania. Głęboko wierzymy, że zasady te są nieodzowne dla przyszłości zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa.

 

 

Pobierz raport zrównoważonego rozwoju

W 100% naturalny

Wykonany z surowców, których użycie nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń.

90R

Aż 90% Neolith składa się z surowców wtórnych.

Porowatość bliska 0:

Neolith nie wchłania płynów, dzięki czemu jest to produkt higieniczny i odporny na namnażanie bakterii, co zapobiega powstawaniu chorób i reakcji alergicznych.

100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Cała energia elektryczna wykorzystywana do produkcji płyt Neolith jest pozyskiwana ze źródeł odnawialnych.

Carbon Neutral

Neolith uwzględnia do obliczeń 100% wytwarzanych emisji CO2 (równoważąc emisje bezpośrednie i pośrednie)

Zero ścieków:

Neolith ponownie przetwarza 100% wykorzystanej wody, a zatem nie wytwarza ścieków

sustainabiloity

Troszczymy się o ludzi,
wspierając ich rozwój.

Rozwój i
kształcenie.

Zarządzanie ciągłym doskonaleniem wydajności.

Ciągłość
pracy

Awanse na szczeblu wewnętrznym i mobilność horyzontalna w firmie

Godzenie życia zawodowego z prywatnym i elastyczność

Elastyczność i optymalne warunki pracy

Dbamy o sposób komunikowania się ze sobą nawzajem oraz właściwe postępowanie

01.

Matryca uprawnień zatwierdzona przez zarząd.

 

02.

Utworzenie Komisji Audytowej.

 

03.

Kodeks etyczny.

 

04.
Procedura korzystania z kanału etyki lub kanału informacyjnego .
05.

Polityka i procedury zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

06.

Polityka dotycząca konfliktów interesów

 

07.

Polityka antymonopolowa lub ochrony konkurencji.

 

08.
Zasady zapobiegania oszustwom.
09.

Zasady zapobiegania praniu pieniędzy.

 

10.

Polityka i zasady ochrony danych osobowych.

 

11.

Matryca ryzyka zgodnie z prawem karnym.

 

Certyfikaty

Zobacz wszystkie

Porozmawiamy o przyszłości?

Jeśli chcesz bliżej nas poznać i dowiedzieć się więcej o tym, jak prowadzimy naszą działalność, jesteśmy do Twojej dyspozycji, kiedy tylko zechcesz.

Kontakt