Meldingskanaal ethische kwesties

Ethische code en gedragscode

De Ethische code en Gedragscode van Neolith bevat de principes die bedoeld zijn om normen vast te leggen die verplicht na te leven richtlijnen vormen ter waarborging van ethisch gedrag en een passende professionele ontwikkeling van bestuurders, managers, toezichthoudende instanties en in het algemeen alle personeel en medewerkers en derden (agenten, distributeurs, partners, consultants en andere intermediairs) ongeacht hun positie of de plaats waar zij hun werk verrichten, in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften in elk land waar zij hun activiteiten uitoefenen.

Downloaden Ethische code

 

 

Ethische bedrijfsvoering is bij Neolith een van fundamentele pijlers waarop onze marktpresentie steunt. Dus hebben we evenals steeds meer internationale bedrijven gewerkt aan een ethische code die de hoeksteen moet zijn voor onze inzet om normen en ethische gedragsrichtlijnen na te komen, bij onze interne en onze externe relaties die we onderhouden bij de ontwikkeling van onze activiteiten.

 

De codes omvatten de gedragslijnen voor alle personen waarmee we Neolith vormen, zo wordt het een verplichte gedragsnorm, die zowel maatgevend is voor de relaties binnen het bedrijf als alle relaties en contacten die wij onderhouden.

Downloaden modern slavery policy

Intern informatiekanaal

 

Neolith biedt via dit Interne Meldkanaal de mogelijkheid om informatie over vermoedelijk wangedrag te melden. Neem hiervoor contact op met compliance@neolith.com

 

Compliance zorgt voor de 'technische' administratie van het externe meldpunt. Alle verstrekte informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers in de Europese Unie. De inhoud wordt uitsluitend geanalyseerd door Neolith®.Als u anoniem wenst te blijven, weet dan dat Neolith® verzekert dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.

Downloaden Intern informatiekanaal

Praten over de toekomst?

Als je meer wil weten over wie wij zijn, dan gaan we altijd graag met je in gesprek.

Contact opnemen