Duurzaamheid

Een duurzamere leefomgeving, ons principe en ons doel.

Meer ontdekken

 

 

 Duurzaamheid is essentieel voor onze identiteit als bedrijf. Daarom zijn Neolith producten niet alleen bedoeld om volop van te genieten, maar zijn ze ontworpen met respect voor het milieu, van begin tot einde. Bovendien bevorderen wij bij Neolith de door de Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling om de pijlers van ons bedrijf op milieu-, sociaal en governanceniveau te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze beginselen essentieel zijn voor onze toekomst en die van iedereen.

 

 

Duurzaamheidsverslag downloaden

100% natuurlijk

Gemaakt met grondstoffen zonder vervuilende uitstoot.

90R

Tot 90% van Neolith bestaat uit gerecyclede grondstoffen.

Porositeit van bijna 0:

Neolith is ondoordringbaar en neemt niets op, daardoor is het een hygiënisch product, dat bacteriegroei tegengaat, evenals ziekten en allergieën.

100% hernieuwbare elektriciteit

Neolith platen worden gemaakt met elektriciteit die geheel afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Carbon Neutral

Neolith berekent 100% van zijn CO2-emissies (met compensatie van scope 1 en 2)

Nullozing

Neolith recyclet 100% van het gebruikte water, er vinden geen lozingen plaats

Wij zorgen voor mensen
door ze te laten groeien.

Ontwikkeling
en opleiding.

Management van voortdurende prestatieverbetering.

Continuïteit van
werkgelegenheid

Interne promotie en horizontale mobiliteit in het bedrijf.

Werk/privé-balans
en flexibiliteit.

Flexibiliteit en optimale arbeidsvoorwaarden.

We hebben aandacht voor hoe we omgaan met elkaar, relatieopbouw en relatiebeheer. We willen de dingen goed doen.

01.

Autorisatiematrix goedgekeurd door het bestuur.

 

02.

Oprichting auditcommissie.

 

03.

Ethische gedragscode.

 

04.
 Procedure klokkenluidersregeling en ethisch informatiekanaal.
05.

Beleid en procedures ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme.

 

06.

Beleid inzake belangenconflicten

 

07.

Antitrust- of mededingingsbeleid.

 

08.
Beginselen van fraudebestrijding.
09.

Beginselen tegen het witwassen van geld.

 

10.

Beleid en procedures inzake gegevensbescherming.

 

11.

Strafrechtelijke risicomatrix.

 

Certificering en keurmerken

Alles bekijken

Praten over de toekomst?

Als je meer wil weten over wie wij zijn, dan gaan we altijd graag met je in gesprek.

Contact opnemen