Bærekraft

Et mer bærekraftig miljø, vårt prinsipp og vårt mål.

Finn ut mer

 

 

Bærekraft er nøkkelen til vår identitet som selskap. Av denne grunn er Neolith-produktene ikke bare designet for å nytes fullt ut, de er designet for å respektere miljøet fra start til slutt.  I tillegg fremmer vi i Neolith bærekraftsmålene definert av FN for å forsterke pilarene i selskapet vårt på et miljømessig og sosialt nivå og med et godt styresett. Vi er overbevist om at disse prinsippene er avgjørende for fremtiden vår og for alle.

 

 

Last ned bærekraftsrapport

100 % naturlig

Laget med råvarer uten forurensende utslipp. 

90R

Opptil 90 % av Neolith består av resirkulerte råvarer.

Porøsitet nær 0

Neolith er ugjennomtrengelig for absorpsjon, så det er et hygienisk og bakterieresistent produkt som unngår sykdommer og allergier.

100 % fornybar elektrisitet

All elektrisitet som brukes til å produsere Neoliths plater kommer fra fornybare kilder.

«Carbon Neutral»

Neolith beregner 100 % av sine CO-utslipp2 (kompenseringsområde 1 og 2)

Null utslipp

Neolith resirkulerer 100 % av vannet som forbrukes, uten utslipp

Vi tar vare på mennesker
ved å få dem til å vokse.

Utvikling og
opplæring

Ledelse med kontinuerlig ytelsesforbedring i tankene

Arbeidskontinuitet

Intern promotering og horisontal mobilitet i bedriften

Forsoning
og fleksibilitet.

Fleksibilitet og optimale arbeidsforhold

Vi bryr oss om måten vi forholder oss til hverandre
og måten vi gjør forretninger på.

01.

Fullmaktsmatrise godkjent av styret.

 

02.

Opprettelse av revisjonsutvalget.

 

03.

Etisk kode.

 

04.
Etisk- og informasjonskanalprosedyre.
05.

Retningslinjer og prosedyrer for forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

 

06.

Interessekonfliktpolitikk

 

07.

Antitrust- eller konkurranseforsvarspolitikk.

 

08.
Anti-svindelprinsipper.
09.

Prinsipper mot hvitvasking.

 

10.

Databeskyttelsespolitikk og prosedyrer.

 

11.

Matrise over kriminelle risikoer.

 

Sertifikater

Se alle

Skal vi snakke om fremtiden?

Hvis du vil vite mer i detalj hvordan vi er og hvordan vi opptrer, kan vi snakke når du vil.

Kontakt