Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hos Neolith jobber vi for å garantere personvern i behandlingen av dine personopplysninger. Vi har oppdatert personvernerklæringen vår for tydelig å informere om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dataene til personene som kontakter organisasjonen vår:

 • Ansvarlig for behandlingen
 • Formål og legitimitet for databehandling
 • Varighet av databehandling
 • Samtaleopptak
 • Kommunikasjon av dine data
 • Sosiale nettverk
 • Dine rettigheter
 • Tredjepartsdata
 • Internasjonale overføringer
 • Ansvar for dine personopplysninger
 • Tiltak iverksatt ved behandling av personopplysninger
Ansvarlig for behandlingen

Interessenten som gir Neolith personopplysninger gjennom denne nettsiden eller på andre måter (for eksempel sosiale nettverk) blir informert om at behandlingen av dataene dine utføres av:

Thesize Surfaces, S.L.U.  (heretter «Neolith»), med CIF B85171023 og registrert kontor på Pol. Ind. Cami Fondo, C/ Ibers, 31,12550 Almazora (Castellón). Telefon: 964652233. E-post: lopd@thesize.es 

På samme måte informerer vi deg om at vi har en databeskyttelsesdelegat (DPD) som sikrer overholdelse av databeskyttelsesbestemmelsene hos Neolith. Kontaktinformasjonen til vår DPO er lopd@thesize.es , Pol. Ind. Cami Fondo, C/ Ibers, 31,12550 Almazora (Castellón). Telefon: 964652233. 

Formål og legitimitet for databehandling

Hos Neolith utføres databehandling for følgende formål, avhengig av årsaken til at du har gitt den til oss og med følgende juridiske grunnlag:

Behandlingsformål Grunnlag for legitimitet

Kontakt avsenderen av informasjonen, svar på din forespørsel og administrer publisering av spørsmål og kommentarer og oppfølging.

Det juridiske grunnlaget for å kunne svare på din forespørsel og for å gjøre en påfølgende oppfølging vil være samtykke fra personen som gir dem. Det å oppgi dataene er frivillig, men i tilfelle du ikke gjør det, vil det ikke være mulig å svare på forespørselen eller kravet. Derfor er kommunikasjon av dine personopplysninger for disse formålene et nødvendig krav slik at vi kan ivareta forespørslene som gjøres på denne måten.

Administrere, der det er hensiktsmessig, bestillingen din og utfør tjenesten som er avtalt av BRUKEREN, dens fakturering og innkreving. Kundedata kan brukes til å lage statistiske rapporter, som tillater utvidelse og forbedring av Neoliths produkter eller tjenester. Personopplysninger vil uansett ikke bli inkludert i de statistiske rapportene som utarbeides. Disse dataene vil ikke bli delt av Neolith med noen tredjepart, og lagres på enhetens servere der informasjonen som klienten legger inn i det avtalte produktet lagres.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data er gjennomføringen av den tilsvarende kommersielle operasjonen, levering av dataene er nødvendig siden ellers de forespurte tjenestene eller produktene ikke kan tilbys.

Uansett er behandlingen av kundedata for å utføre statistiske rapporter basert på selskapets legitime interesse, som anses å være rådende, i den grad det ikke vil bli behandlet mer data enn det som oppgis av brukere med det eneste formål å være i stand til å forbedre seg med hensyn til tjenestene som tilbys av enheten.

I tillegg vil de statistiske rapportene ikke inneholde personopplysninger om brukerne, som er anonymiserte.

Administrere og kontrollere porteføljen til kunder og leverandører, samt enhver hendelse som måtte oppstå i forhold til dem.

Administrere, der det er hensiktsmessig, registreringen og deltakelsen av BRUKEREN i eventer og aktiviteter organisert av Neolith.

Sende kommersiell kommunikasjon om våre produkter eller tjenester, samt eventer og aktiviteter som vi organiserer, inkludert konkurranser og utlodninger. Basert på den oppgitte informasjonen kan vi lage kommersielle profiler for å kunne tilby deg produkter og tjenester som passer dine interesser.

Grunnlaget for å sende kommersiell kommunikasjon til ikke-kundebrukere er samtykket som er uttrykkelig bedt om og gitt, som når som helst kan trekkes tilbake. Tilbaketrekking av nevnte samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er utført tidligere.

Evaluere og administrere, der det er hensiktsmessig, curriculum vitae for utvelgelsesprosesser som tilpasser seg din profesjonelle profil og utfører nødvendige handlinger for utvelgelse og ansettelse av personell.

Grunnlaget for behandlingen av curriculum vitae er samtykket som kandidaten gir oss ved utsendelse til å delta i utvelgelsesprosesser.

Innsending av undersøkelser for å vurdere brukertilfredshet i forhold til Neoliths produkter og tjenester, samt for å finne deres mening om dem og avgjøre på hvilket område selskapet kan forbedre seg. For disse formålene kan Neolith kontakte brukeren for å teste produkter og analysere nye som enheten kan utvikle.

Det rettslige grunnlaget for å sende undersøkelser og gjennomføre produkttester av kunder er legitime forretningsinteresser. Nevnte legitime interesse anses som utbredt, siden bare kontaktdataene til enhetens kunder vil bli behandlet med det eneste formål å uttrykke deres meninger om Neoliths produkter eller tjenester. Den innhentede informasjonen vil bli slettet når den tilsvarende rapporten er utarbeidet, som ikke i noe tilfelle vil inneholde personopplysninger. I alle fall er autorisasjonen til å behandle dataene dine for dette formålet frivillig, og avslaget vil bare føre til at du ikke vil motta disse undersøkelsene eller vil være mottaker av testene som selskapet har bedt om. Vi minner deg imidlertid om at du har rett til å motsette deg denne behandlingen av dataene dine, og kan gjøre det på alle måtene som er beskrevet i denne erklæringen.

Varighet av databehandling
 • Dataene for styring av forholdet til klienten og fakturering og innhenting av tjenestene vil bli lagret i hele den tiden som kontrakten er i kraft. Når nevnte forhold er avsluttet, der det er hensiktsmessig, kan dataene lagres i den tiden som kreves av gjeldende lov og inntil det mulige ansvaret som følger av kontrakten, foreskriver. Statistiske rapporter knyttet til markedsundersøkelser kan oppbevares på ubestemt tid, selv om de ikke inkluderer personopplysninger.
 • Dataene for håndtering av forespørsler og forespørsler vil bli oppbevart i den tiden som er nødvendig for å svare på dem, med en maksimal periode på ett år etter løsningen.
 • Dataene for deltakelse i studier, spill, konkurranser, eventer, aktiviteter, loddtrekninger og kampanjer vil bli lagret så lenge de varer, og, der det er hensiktsmessig, i henhold til deres spesifikke grunnlag, for å styre utviklingen deres og, etterpå, inntil foreskrevet mulig ansvar avledet av realiseringen.
 • Dataene for å sende kommersiell kommunikasjon om våre produkter eller tjenester vil bli oppbevart på ubestemt tid inntil du, der det er relevant, uttrykker ditt ønske om å slette dem.
 • Curriculum vitae-data for utvelgelsesprosesser vil bli lagret i en periode på to år for å beregne fra søknad til en bestemt stilling.
 • Dataene innhentet som et resultat av undersøkelsene sendt av Neolith, samt testene utført av brukere på produkter eller fremtidige produkter fra selskapet vil bli lagret inntil den tilsvarende statistiske rapporten er utarbeidet av enheten på de oppnådde resultatene. Ingen personopplysninger er inkludert i denne rapporten.
Samtaleopptak

Samtaler kan bli tatt opp for å møte forespørselen din og analysere dem for å forbedre svarene som tilbys og gi en mer personlig service.

Dine data vil bli behandlet på grunnlag av den legitime interessen til enheten, dette er utbredt på grunn av behovet for å ha instrumenter for å kunne vurdere og forbedre kvaliteten på svarene vi tilbyr deg og beslutningene du tar i kraft av dem. Også for å øke sikkerheten og ha et middel for akkreditering av tjenestene eller produktene som etterspørres og de som tilbys av oss, som det er nødvendig å ta opp samtalene for.

Opptaket vil bli oppbevart i minimum 12 måneder, og uansett til forespørselen din er behandlet eller din henvendelse er besvart. I tilfelle nye data samles inn per telefon som følge av et krav, kontrakt, endring av produkt eller tjeneste mv. Opptaket vil bli oppbevart som bevis på datainnsamling så lenge det kan oppstå en eller annen form for juridisk ansvar som oppstår fra forholdet som opprettholdes. Informasjonen knyttet til evalueringen av beslutningene som er tatt av brukerne basert på svarene som tilbys, oppbevares i en periode på 12 måneder.

Kommunikasjon av dine data

Dataene vil bli formidlet til følgende enheter:

 • Til selskapene i Neolith Group som Neolith tilhører, spesielt datterselskapene direkte eller indirekte eid av International Design Surfaces Investments S.L., CIF B88343066, som alle tilhører industrisektoren, med formålet sentralisert styring av våre aktiviteter og overholdelse med interne administrative formål, inkludert behandling av kundepersonopplysninger. På samme måte, hvis du har gitt oss ditt samtykke, kan dataene dine bli overført til disse selskapene for at de skal sende deg kommersiell kommunikasjon som kan være av interesse for deg, i henhold til din kundeprofil.
 • Til byråer som hjelper til med å gjennomføre reklame- og markedsføringskampanjer.
 • Til de finansielle enhetene som styringen av innsamlinger og betalinger er artikulert gjennom.
 • Til de kompetente offentlige administrasjoner, i de tilfellene som er fastsatt i loven og for de formål som er definert der.
Sosiale nettverk

I tilfelle du blir en venn eller følger av oss på sosiale nettverk, vil vi behandle dataene dine for å holde deg informert om våre aktiviteter og kampanjer gjennom nevnte kanaler. Disse dataene vil bli behandlet på det juridiske grunnlaget som er ditt samtykke og vil bli oppbevart så lenge du forblir en venn eller følger av oss, og du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst, selv om dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingene som utføres tidligere. Det å oppgi dataene for dette formålet er frivillig, men hvis du ikke gjør det, vil du ikke kunne være en venn eller følger på de sosiale nettverkene vi har.

I de tilfellene der brukerregistreringen utføres gjennom sosiale nettverk, vil personopplysningene som vi behandler komme fra det aktuelle sosiale nettverket, som den interesserte parten tidligere vil ha gitt nevnte data til for formålene som er angitt i deres tilsvarende personvernerklæring. Kategoriene av data som vi samler inn fra det aktuelle sosiale nettverket er de som vises i vårt registreringsskjema og som du har oppgitt til det sosiale nettverket. Hvis det er viktig med flere data enn de som er gitt av det sosiale nettverket for å registrere deg på nettstedet vårt, må du i tillegg fylle dem ut i registreringsskjemaet vårt, underlagt personvernbetingelsene gitt i denne personvernerklæringen.

Våre portaler kan inneholde sosiale mediefunksjoner, slik som Facebook «Like»-knappen, LinkedIn, Twitter eller andre widgets. Disse sosiale medieselskapene kan gjenkjenne deg og samle inn informasjon om ditt besøk på nettsidene våre, og kan sette en informasjonskapsel eller bruke andre sporingsteknologier. Din interaksjon med disse funksjonene er styrt av personvernreglene til disse selskapene. Vi tilbyr deg også målrettet annonsering gjennom sosiale medieplattformer, inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Disse selskapene har interessebaserte annonseringsprogrammer som lar oss målrette annonser mot brukere som har vist interesse for portalene våre mens de er på den sosiale nettverksplattformen, eller til grupper av andre brukere som deler lignende egenskaper, for eksempel forretningsinteresser og demografi. Disse annonsene styres av personvernreglene til de sosiale medieselskapene som tilbyr dem. I slike tilfeller er Neolith ikke kjent med personopplysningene til mottakerne av kampanjen, de avtaler kun med sosiale nettverk hvilket markedssegment de ønsker å rette seg mot for å promotere sine tjenester og produkter.

Når du samhandler med våre portaler via ulike sosiale medier, som når du kobler deg til portalene våre via Facebook eller klikker «like» på sosiale medier, eller følger oss eller deler innholdet vårt på Facebook, Twitter eller LinkedIn eller andre sosiale medier, kan vi motta informasjon fra disse sosiale mediene, inkludert informasjon om profilen din, bruker-ID knyttet til kontoen din på sosiale medier, og all annen informasjon du tillater å dele med tredjeparter på sosiale medier.

Hvis Neolith innhenter forhåndssamtykke fra brukerne, kan den utføre følgende handlinger ved å behandle dataene som brukerne har registrert i de sosiale nettverkene:

 • Gjennomfør direktereklamekampanjer rettet mot brukere av sosiale nettverk, for eksempel ved å sende private meldinger.
 • Få informasjon fra brukere som er på sosiale nettverk ved å krysse databasen din med det sosiale nettverket tidligere, med det formål å gjennomføre en kommersiell kampanje.

Samtykket kan trekkes tilbake når som helst, selv om dette ikke vil påvirke lovligheten av tidligere behandlede data.

Dine rettigheter

Enhver person som gir oss dataene sine har følgende rettigheter:

 • Enhver har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som angår dem. Interesserte personer har rett til å få tilgang til sine personopplysninger, samt å be om retting av unøyaktige data eller, der det er hensiktsmessig, be om at de slettes når, blant andre grunner, dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for.
 • Under betingelsene gitt i den generelle databeskyttelsesforordningen, kan interesserte parter be om begrensning av behandlingen av dataene deres eller deres portabilitet, i så fall vil vi bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav.
 • Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til deres spesielle situasjon, kan interesserte parter motsette seg behandlingen av deres data. Hvis du har gitt samtykke for et bestemt formål, har du rett til å trekke det når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen. I disse tilfellene vil vi slutte å behandle dataene, eller, der det er hensiktsmessig, vil vi slutte å gjøre det for det spesifikke formålet, med unntak av tvingende legitime grunner eller utøvelse eller forsvar av mulige krav.
 • Alle de nevnte rettighetene kan utøves gjennom kontakten som vises i avsnittet «Ansvarlig for behandlingen» i denne personvernerklæringen.
 • Står du overfor ethvert brudd på rettighetene dine, spesielt når du ikke har oppnådd tilfredsstillelse i utøvelsen, kan du sende inn et krav til det spanske byrået for databeskyttelse (kontaktinformasjon tilgjengelig på www.agpd.es) eller annen kompetent kontrollmyndighet. Du kan også få mer informasjon om rettighetene som hjelper deg ved å kontakte disse organisasjonene.
Tredjepartsdata

Hvis du oppgir informasjon om tredjeparter, påtar du deg ansvaret for å informere dem på forhånd om alt som er fastsatt i artikkel 14 i den generelle personvernforordningen under de betingelsene som er fastsatt i nevnte bestemmelse.

Internasjonale dataoverføringer

Neolith bruker Mailchimp-plattformene til å utføre kommunikasjonen og undersøkelsene som den sender til mottakerne. Personopplysningene som samles inn gjennom kommunikasjon eller undersøkelser vil bli lagret på plattformene som eies av disse leverandørene, som lagrer dataene dine i USA, med en internasjonal dataoverføring.

I alle fall tilbyr disse enhetene tilstrekkelige databeskyttelsesgarantier ved å bruke standardkontraktsklausulene godkjent av EU-kommisjonen for internasjonale dataoverføringer. For mer informasjon:

https://mailchimp.com/es/help/mailchimp-european-data-transfers/
Ansvar for dine personopplysninger

Brukeren er ansvarlig for at informasjonen gitt gjennom denne nettsiden er sann. For disse formålene er det ansvarlig for sannheten til alle dataene det kommuniserer og vil holde informasjonen som er gitt riktig oppdatert, på en slik måte at den gjenspeiler dens virkelige situasjon. Brukeren vil være ansvarlig for den falske eller unøyaktige informasjonen han gir og for skadene som dette forårsaker for eieren av denne nettsiden eller tredjeparter.

Tiltak iverksatt ved behandling av personopplysninger

Neolith forplikter seg til å bruke personopplysningene som er oppgitt i samsvar med formålene angitt i denne personvernerklæringen, og garanterer sikkerheten og konfidensialiteten til de oppgitte personopplysningene. For dette formål har den iverksatt sikkerhetstiltak av teknisk og organisatorisk art som er nødvendige for å forhindre endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang, i samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk.