ProfessionellaPureti

Pureti
Pureti, Självrenande och Hållbara Fasader

Urban luftförorening är ett allvarligt problem i storstadsområden och i många fall överskrids säkerhetsgränsen för människors hälsa. I detta avseende har man i Europa redan godkänt ett direktiv genom vilket EU under 2050 ska ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 80 % jämfört med 1990 års nivåer.

Som svar på detta allvarliga problem ansluter sig Neolith® till bevarandet av miljön och lanserar sin revolutionerande fasadbehandling SKYLINE på marknaden: PURETI.logo-neolith

Logo-Pureti


Vad är Pureti?

Detta är en behandlingsmetod som baserar sig på vatten och nanopartiklar av titandioxid som sprutas på Neolith® för att skapa en fotokatalytisk, självrengörande och dekontaminerande effekt.

Vad består den av?

Pureti-behandlingen uppnår en konstant självrengöring av fasaderna, vilket också minskar föroreningarna och därigenom förbättrar luftens kvalitet.


Hur produceras den?

Tekniken med Neolith® + Pureti skapar självrengörande ytor som renar luften genom två grundläggande processer: FOTOKATALYS och SUPERHYDROFIL.

Byggnadsfasaderna blir med tiden nedsmutsade och fyllda med föroreningar som transporteras till ytan via luften.

När ytan kommer i kontakt med solljus (eller vissa LED-lampor) aktiveras titandioxidpartiklar som använder ljusenergin till att omvandla luftens fuktighet till oxidationsagenter. Dessa förstör i sin tur kvävedioxidpartiklarna och föroreningsagenterna och omvandlar dem till vattenånga och salt.

Den process kallad FOTOKATALYS, upprepas miljoner gånger per sekund tills alla föroreningar förstörs och ytan kontinuerligt rengör sig själv.

För att slutföra behandlingen uppträder SUPERHYDROFIL. Tack vare egenskaperna hos Neolith® + Pureti-fasaderna, expanderar vattnet på ytan när det regnar på ett enhetligt sätt vilket underlättar dragningen och avlägsnandet av resterande smutspartiklar. På detta sätt är ytan helt ren och utan spår av vatten.Vilka fördelar erbjuds?

ico pureti

SJÄLVRENGÖRING

tack vare den fotokatalytiska effekten som uppstår

ico pureti2

DEKONTAMINERING

genom att neutralisera ämnen som är skadliga för miljön

ico pureti3

ANTI-BAKTERIALITET

genom att stoppa spridningen av mikrober

ico pureti4

ANTI-LUKT

genom eliminering av organiska oangenäma lukter

ico pureti5

ANTI-ALLERGIER

genom konstant självrening och förbättring av luften vi andas

revierte la contaminacion

Varje 4 m2 = Dekontamineringseffekt av ett träd

Luftkvalitet

Varje m2 = Ta bort 1 bil ur trafiken under 1 år


Miljöcertifieringar

Neolith® + Pureti innehar NSF certifiering och ger LEED-poäng när detta anges.

I EU-projektet där Pureti ingår, har iScape utnämnts av Horizonte 2020 som en av de tekniska utmaningar som kommer att omforma EU inom de närmaste 60 åren.

iscape
leed
nasa

Dokumentation


Råd och RekommendationerOxidativ fotokatalysDokument av intresse

LuftkvalitetAwair | Andas LättPureti - Luft InomhusPureti - Luften i skolornaPureti i OperationsrumReducera Dålig Lukt