INTEGRITETSPOLICY

1. Introduktion

Inom koncernen är vi skyldiga att se till att din personliga information är skyddad och inte används på felaktigt sätt.

Genom att ge oss din personliga information och använda våra webbplatser förstår vi att du har läst och förstått villkoren för de personuppgifter som angetts. Koncernföretagen åtar sig att följa gällande lagstiftning om nationellt och europeiskt dataskydd och syfta till att behandla alla uppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

2. Tillämpningsområde

Detta dokument gäller för alla koncernföretag.

3. Överväganden

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Information om koncernens företag.

THESIZE SURFACES, S.L. – P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers 31; 12550 Almazora (Castellón), Spanien – , CIF: B85171023, Tel: +34 964 652 233, Email: se.eziseht@ofni

GLOBAL SURFACES S.A. – Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42 de Madrid – C.P. 28021, CIF: A84641158, Tel: +34 964 652 233, Email: moc.eziseht@ofni

NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. – Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42 de Madrid – C.P. 28021, CIF: B87533469, Tel: +34 964 652 233, Email: moc.htiloen@ofni

GRANITH SURFACES, S.L. – P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers 31; 12550 Almazora (Castellón), Spanien – , CIF: B12978250, Telo: +34 964 652 233, Email: se.eziseht@ofni

NEO SUPERFICIES ALICANTE, S.L. – C/ Marrón Imperial 9 – M 1‐ 3 P.I. Las Norias de Monforte del Cid (Alicante), Spanien – C.P. 03670 , CIF: B42533406, Tel: +34 964 652 233, Email: se.eziseht@ofni

TECNOLOGIA Y DISEÑO EN CERAMICA, S.L. – P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers 31; 12550 Almazora (Castellón), Spanien – , CIF: B85171023, Tel: +34 964 652 233, Email: se.eziseht@ofni

Hur används dina uppgifter?

De uppgifter vi har används för att vi ska kunna erbjuda dig information om våra produkter eller tjänster så länge du inte utövar din rätt till opposition eller annullering.

Vi har dina uppgifter eftersom du är eller har varit kund eller har begärt information om våra produkter genom att kontakta oss via telefon, email eller genom att fylla i och acceptera formuläret som finns på vår hemsida.

Vad säger lagen om behandling av personuppgifter?

Behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke ocht du kan när som helst oppnera dig genom att skicka ett mail till adressen se.eziseht@ofni och ange ämnet "Avsluta RGPD“.

Vem kommer att se dina data?

Dina personuppgifter kommuniceras endast till offentliga organ i de fall där detta åläggs genom laglig skyldighet.

Vilka är dina rättigheter?.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att begära rättelse av dessa när de är felaktiga eller ofullständiga och om du vill, begära att de raderas, bland annat om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in.

Vi informerar dig om att du kan opponera dig eller begära begränsning av databehandlingen och i så fall kommer vi att sluta behandla dem eller vi kommer bara att behålla dem i reklammationssyfte.

Slutligen har du rätt att få en kopia av dina data i ett digitalt standardformat.

Hur kan du utöva din rätt?

Du måste skriva ett brev till ansvarig för persondata eller skicka ett mail till: se.eziseht@ofni

Ange vilken eller vilka rättigheter du vill åberopa och bifoga en kopia av din ID-handling. Om du agerar genom en representant, laglig eller frivillig, måste du också tillhandahålla ett dokument som bevisar representation och identifieringsdokument.

För att underlätta utövandet av dessa rättigheter kan du begära ett formulär via den ovan angivna Emailadressen.

Du kan även hitta formulär att ladda ner på webbsajten för AEPD: www.agpd.es.

Vi informerar dig också om att om du inte är nöjd med utövandet av dina rättigheter kan du sända in en reklammation till den Spanska Byrån för Dataskydd (La Agencia Española de Protección de Datos).