FAQS

Frågor och svar relaterade till Neolith®
Vad är NEOLITH®?

Skapad under det senaste decenniet har Neolith® - en Sintrad Sten - blivit en del av en revolutionerande produktkategori för att möta de mest krävande behoven inom arkitektur och design.
Materialet hör inte till det som kallas traditionell keramik eller porslin utan har utvecklats utifrån tanken att skapa en helt ny, fram till idag icke existerande typ av materialyta. Neolith® är en pionjär inom branschen Sintrad Sten.

Varför räknas inte NEOLITH® som keramik?

Skillnaden mellan Neolith® och traditionell keramik kan helt enkelt förklaras genom att jämföra deras respektive egenskaper. Även om traditionell keramik kan dela vissa individuella egenskaper med Neolith® återfinns på inget vis alla de egenskaper som Neolith® besitter, så som dess kemiska resistens eller reistens mot fläckar eller värme, allt det som samlats i en enda produkt.
Allting börjar med råvarorna. Trots att de är likartade till sin natur och erhålls från jämförbart ursprung är de råmaterial som används vid framställning av Neolith® mer raffinerade och rena för att kunna säkerställa en mer enhetlig produkt.
Dessutom är den maskinpark som används för att bearbeta dessa råmaterial unik. eftersom den är speciellt utformad för tillverkning av Neolith®. Produktlinjen svarar för den senaste teknologin och den senaste tekniken för att säkerställa en högkvalitativ produkt. Råmaterialen pressas vid ett signifikant högre tryck för erhållande av ett tätare material.
I nästa steg kokas det pressade materialet under nästan 2 timmar, en tid som är väsentligt längre än den traditionella keramiska processen som har cykler på cirka 40 minuter.
Dessa längre cykler skapar en produkt med en starkare och icke sugande yta. Alla dessa förbättringar, både vad gäller råvaror och produktionstekniker, resulterar i en förbättrad produkt med överlägsna tekniska egenskaper - det som är Neolith®.

Vad är Sintrad Sten?

Sammansättning: En 100 % naturlig produkt baserad på tre grupper av element:
1. Mineraler från granit: kvarts och fältspat som ger produkten hårdhet och styrka.
2. Mineraler från glas och kiseldioxid som ger kemisk stabilitet.
3. Naturliga oxider som ger kromatiska egenskaper.

Hur produceras NEOLITH®?Vad är Sintring?

Sintringsteknologin som TheSize utvecklat för att skapa Neolith, har lett fram till den tekniska metod som på bara några timmar kopierar den process med vilken sten skapas naturligt över tusentals år. Tekniken går ut på att utsätta materialen som beskrivs ovan för mycket höga tryck och temperaturer.

I en första fas passerar allt råmaterial genom en press där ett tryck på upp till 400 bar tillämpas.

I en andra fas passerar skivan ugnen med temperaturer överskridande1 200ºC. Denna process genererar en ultrakompakt dekorerad yta av materialmassan.

I vilka format och tjocklekar finns NEOLITH® tillgängligt?

Neolith® produceras i fyra standard skivformat: 3 200×1 500 mm (126″x60″), 3 600×1 200 mm (142″x48″), 3 200×1 600 mm (126″x64″) och 2 600×1 200 mm (102″x18″). Därutöver finns formaten 2 600×1 500 mm (102″x60″) samt skräddarsydda format, kan enbart tillhandahållas till projekt.

Förutom dessa skivformat är Neolith® tillgängligt i en serie standardformat som: 1 500×1 500 mm (60″x60″), 1 500×750 mm (60″x30″), 750×750 mm, 1 200×1 200 mm (48″x48″), 1 200×600 mm (48″x24″), 600×600 mm (24″x24″) och 600×300 mm (24″x12″). Från en viss mängd kvadratmeter kan Neolith® kapas i särskilda mått.

I vilka tjocklekar finns NEOLITH® tillgängligt?

Tjockleken är en av de viktigaste elementen som karakteriserar Neolith®. Det är den enda produkt som kan erbjuda 4 olika tjocklekar till sina kunder. De sträcker sig från 3 till 20 mm och den grundläggande skillnaden i användningen varierar beroende på tillämpning. 3 mm kan användas för interiörer och inredning; 6 mm för golv, både inomhus och utomhus eller yttre beklädnad (ventilerade fasader); 12 och 20 mm är reserverat för de mest krävande tillämpningarna av produkten, såsom köksbänkskivor.

Vilka typer av finishar kan NEOLITH® erbjuda?

Neolith® finns med olika finishar som ger stort värdetillskott till de olika mönster som skapas, från grova relieferade texturer till blankpolerade ytor med linjära reflektioner. En hel repertoar för att stimulera syn och beröring.

Satin: Helmatt finish. Mycket resistent och idealisk för kommersiella tillämpningar.
Silk: Matt finish med ett ljust lager av emalj som ger ett subtilt sken och en behaglig mjukhet vid beröring samt är lätt att rengöra.
Riverwashed: Finish med grovt relieferad textur för ytor ämnade att stimulera behaglig beröring.
Natural Honed: Finslipad textur typisk för natursten: slät, mjuk, matt och helt matt.
Decor Polished: Décor Polished bekräftar en perfekt linjär reflektion för färgerna i Classtone Collection, genererande både djup och elegans.
Nanotech Polished: Med en hög ljusstyrkenivå ger Nanotech Polished ett mer sofistikerat utseende i Colorfeel Collection.

Var kan NEOLITH® tillämpas?

Tack vare sitt format och fysikalisk-mekaniska egenskaper är denna typ av produkt idealisk för ett stort antal tillämpningar såväl inomhus som utomhus både i affärs- och bostadsområden t.ex. för trottoarer, väggar och fasader, bänkskivor eller som beklädnad och inredning. Fantasin har inga gränser.

Vilken typ av underhåll krävs för min NEOLITH®-bänkskiva?

Beroende på bänkskivans finish varierar typen av underhåll. Om bänkskivan har Silk finish, Satin finish eller Riverwashed finish, rekommenderar vi att du studerar din Guide för Rengöring och Underhåll Neolith®.

Om bänkskivan har Polished finish, rekommenderar vi att du studerar din Guide för Rengöring och Underhåll för Polished finish.

Är NEOLITH® resistent mot repor?

Ja. Neolith® består av naturmaterial som tillverkas vid mycket höga temperaturer och tryck vilket ger hög resistens mot repor och mycket stort stötmotstånd. Men som alla andra ytor kan plötslig påverkan, alltför stort tryck, hugg, kraftiga slag eller felaktig användning skada materialet.

Den glansiga Polished finish kräver större uppmärksamhet eftersom den har en lägre ythårdhet. För mer information rekommenderar vi att du läser Guiden för Rengöring och Underhåll för Polished finish (länk till dokumentet).

*Iaktta särskild försiktighet vid användning av keramiska knivar:
Keramiska knivar kan repa vilken Neolith®-yta som helst, på samma sätt som de repar ytor av andra märken eller produktkategorier.

Kommer den lilla provbiten jag fick av NEOLITH® att matcha skivorna när de monterats?

Varianter av färger, toner och mönster finns inneboende i de naturliga råvarorna som formar Neolith®. Proverna skärs från kompletta skivor och representerar bara en liten del av helheten. Vänligen hänvisa till proverna som en kromatisk orientering eftersom de kan presentera variationer avseende de färdigmonterade skivorna.

Vilka är villkoren och aspekterna av 10 års garanti för NEOLITH® köksbänkskivor

Vi rekommenderar att du studerar villkoren och klausulerna i Neolith® 10 års garanti.

Vilka är fördelarna med att installera NEOLITH® istället för andra material?

Neolith® är den ultimata mångsidiga produkten. Till skillnad från andra material kan Neolith® användas i alla tillämpningar, så att arkitekter, inredare och ägare ska kunna förverkliga sitt moderna och heltäckande idéprojekt. Det handlar om en en lätt yta med ett brett utbud av finish.

Var kan jag köpa NEOLITH®?

Neolith® säljs via ett distributionsnät som finns runt hela världen.
I avsnittet Kontakt/Distributörer hittar du närmaste återförsäljare i ditt område. Kontakta dem för att ta reda på vilka verkstäder och butiker som har materialet.

Hur går det till att köpa en NEOLITH®-bänkskiva?

Neolith® måste köpas via en verkstad eller specialbutik. Orsaken är att produkten kräver specifika verktyg för kapning, hantering och installation och allt detta måste utföras av kvalificerade fackmän.