FöretagNeolith®

Grundat 2009

Om oss

Grundat 2009, TheSize Surfaces är ett ugnt företag med stort exportkall med mer än 40 års erfarenhet av ledarskap inom sektorn för natursten.

Under 2010 lanserade företaget sin första sintrade stenskiva under varumärket Neolith®, med syftet att leverera ett innovativt svar på efterfrågan inom arkitektur- och inredningsbranschen. Ett nytt material med extraordinära egenskaper som lämpar sig både inomhus och utomhus. Sedan dess har TheSize förankrat sin produkt Neolith® som den Sintrade Stenskivan, en pionjär och ett riktmärke inom sin bransch.

På senare tid under 2014 har TheSize lanserat Granith®, den nya produktlinjen bestående av en samling av 12 naturliga graniter med olika finish och vars särprägel och elegans förvandlar miljöer till rena, exotiska utrymmen med stor visuell styrka.

På så sätt har TheSize demonstrerat sin passion för naturmaterial genom att presentera två huvudkategorier av produkter: Neolith®, 100 % naturlig Ytbeläggning av Sintrad Sten och Granith®, ett utvalt sortiment av naturliga graniter.
IVACE-ekonomiskt stöd genom energibesparings- och effektivitetsprogrammet i branschen 2018

subvencion 1

E4IN12/2018/20: INSTALLATION AV O2 STYRSYSTEM OCH UGNSTRYCK 2.

Beviljat bidrag: 9 078,00 €

Projektet består av installation av ett analysatorsystem för kontinuerlig förbränningsatmosfär i enkanalsugn med keramiska rullar för att i realtid verifiera O2 %-nivåer, befintlig statisk temperatur och tryck för varje produkt och format. Detta möjliggör att gällande föreskrifter för ugnen kan uppfyllas för att optimera förbränningen, både med tanke på energieffektivitet och minskning av utsläpp samt förbättring av slutproduktens kvalitet.

Genom att installera detta system har man uppnått en energibesparing på 2 % i den berörda serien, samtidigt som man minskar utsläpp av föroreningar i atmosfären.IVACE-ekonomiskt stöd genom energibesparings- och effektivitetsprogrammet i branschen 2017

subvencion 1

E4IN12/2017/45: INSTALLATION AV ETT VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM FRÅN UGN 3 TILL TORK 3.

Beviljat bidrag: 60 658,59 €

Projektet avser installation av de uppsamlare och rör som är nödvändiga för att ansluta kyltornet från en av ugnarna till en tork, förutom installation av en motor med fläkt för varmluftsimpulser och nödvändiga kontroll- och reglerelement.
Efter installationen av ugnens värmeåtervinningssystem gentemot torken har utsläppen av föroreningar i atmosfären minskat. Den uppnådda procentuella energibesparingen uppskattas till 35 % i berörd serie.Projekt som stöds av IVACE-bidrag som medfinansieras av Europeiska unionen inom ERUF: s operativa program för regionen Valencia 2014-2020

subvencion 2

E4IN12/2017/44: INSTALLATION AV TRYCKREGULATORER FÖR FREKVENSVARIABEL MED PID SIGNAL.

Beviljat bidrag: 3 204 €

Projektet innefattar installation av en tryckgivare med automatisk PID-kontroll av motorns varvtal enligt sugnätets behov.

Efter installationen av systemet uppskattas den procentuella energibesparingen till 5 %.Projekt som stöds av IVACE-bidrag som medfinansieras av Europeiska unionen inom ERUF: s operativa program för regionen Valencia 2014-2020

subvencion 3

E4IN12/2017/46: BYTE AV KONVENTIONELL BELYSNING TILL MER EFFEKTIV TEKNOLOGI FÖR VISSA PRODUKTIONSOMRÅDEN.

Beviljat bidrag: 9 974,85 €

Projektet består av att fortsätta att byta ut belysningen vilket håller på att genomföras i hall 1, 3 och 4 där det fortfarande finns metallhalogenklockor, mot belysning med fluorescerande lampor av typ TL5 HO med högt ljusflödessystem.

Efter installationen av systemet uppskattas den procentuella energibesparingen till 62 %.