Neolith®, materialet som valts för projektet IV Centenario i Brasilien


En innovativ yta, perfekt för ett lyxigt bostadshus


Arkitekten Ricardo Rossi har valt den Sintrade Kompakta Ytan från NEOLITH® för att restaurera IV Centenario-projektet, ett lyxigt bostadshus beläget i São Paulo (Brasilien).

Han valde Iron Copper-mönstret som representerar oxiderad koppar som ger kontrast, styrka och dynamik mot grått och vitt, de färger som används i resten av de dekorativa elementen i huset. Resultatet blir en helhet med ett mycket attraktivt utseende.

Utöver dess estetiska egenskaper har hållbarheten hos Neolith® varit en av de många tekniska egenskaper som Ricardo Rossi har beaktat vid materialvalet.

Runt detta tema förklarar arkitekten; “Vi ville ha en resistent yta som skulle förbli intakt över tid och motstå det slitage som normalt uppstår i en familjemiljö”.

Iron Copper-mönstret installerades med Satin finish, en helmatt yta. Valet av denna finish för ett bostadsprojekt gynnar ytterligare materialets motståndskraft på grund av ytans hårdhet.

Neolith®-skivan är hygienisk, lätt att rengöra och en 100 % naturlig och återvinningsbar produkt som ger stor mångsidighet eftersom den kan tillämpas i så varierande utrymmen. Den kan användas i alla hemmets utrymmen såväl som exteriört vilket var en annan av anledningarna till valet för IV Centenario-projektet.

Según Rossi, “Neolith®-egenskaperna gjorde att panelerna kunde appliceras i olika rum i hela huset med full vetskap om att materialet besatt de egenskaper som lämpade sig för varje miljö”.

Neolith® Iron Copper har också använts till husets fasad eftersom det är en yta som är resistent mot höga temperaturer och UV-strålning vilket är perfekt för Brasiliens heta klimat.

Rossi kommenterar: “På grund avbottenvåningens öppna planlösning där yttersidan är ansluten till rummet, var det viktigt att beklädnadsmaterialet inte skulle försämras vid exponering för solen och extrema temperaturer”.

Å andra sidan, tack vare nollabsorptionen hos Neolith® samt resistens mot de kemiska rengöringsmedel som används i poolområdet (t.ex. klor eller andra produkter), kommer materialet inte attpåverkas utan förblir intakt.

Neolith® utmärker sig också för sin lätthet. Vid en tjocklek på 3 mm (indikerad för beläggningar) har den en vikt på 7 kg/m² och vid en tjocklek på 12 mm rekommenderad för köksbänk en vikt på 30 kg/m². Denna aspekt tillsammans med de olika formaten (inklusive två stora format på 3 200 x 1 500 mm och 3 600 x 1 200 mm, samt måttbeställd kapning) var ytterligare en anledning till att NEOLITH® blev ett mycket attraktivt förslag för detta projekt.

“Att kunna täcka stora områden med färre paneler beaktande dess lätthet, en av NEOLITH®-egenskaperna, innebar stora fördelar med installationen och därmed tids- och kostnadsbesparingar”, säger arkitekten Ricardo Rossi.

“Förutom att tillfredsställa kundens önskemål och presentera ett banbrytande designkoncept för bostäder, främjar Ricardo Rossi Arquitectura e Interiores även användningen av hållbara material och använder alltid när det är möjligt ekologiska material som Neolith®.”

För alla dessa särskiljande egenskaper valde den berömda brasilianska arkitekten Neolith® som arkitektonisk yta och beläggningsmaterial i bostadsrestaureringsprojektet.

NEOLITH®: Design, Beständighet, Mångsidighet, HållbarhetRelaterade projekt