Hotel La Quinta, Texas

Hotel La Quinta, Texas

Has been completed


Nytt utseende på Hotel La Quinta


Neolith® skapar ett nytt utseende på Hotel La Quinta i Texas


INREDNINGSARKITEKTER: 5G Studio
ARKITEKTKONTOR:: Mayse & Associates
OFICIELL DISTRIBUTÖR FÖR NEOLITH: Holland Marble (Houston, Texas – USA

Eftersom det är det första intrycket som räknas, övervägde Hotel La Quinta Inn & Suites i Texas (USA) att förnya sin design genom att ändra adress och sälla sig till den nya generationen och starta en designtävling som skulle hjälpa dem till ett första tillvägagångssätt som slutligen skulle bli den nya bilden av det förnyade hotellprojektet. För att definiera utseendet och det nya estetiska konceptet med ett fräsch look valdes NEOLITH® för den yttre beklädnaden.

Efter designtävlingen vände sig företaget till det erfarna inredningsarkitektkontoret 5G Studio för att formge den nya prototypen Del Sol. Med inriktning på namnet valde inredningsarkitekterna slående färger på utsidan med unika och distinkta former och strukturer. När projektet hade definierats spelade arkitekturkontoret Mayse & Associates en avgörande roll i valet av material som skulle ge liv åt det nya konceptet för det nydesignade hotellet.

“La Quinta ville att den nya designen skulle ha en modern och samtida estetik i enlighet med resten av hotellen i tävlingen” säger Roger Sotelo, arkitekt vid Mayse & Associates.“Med tre El Sol-hotell i drift, 18 under uppbyggnad och 62 under utveckling, står vi inför utmaningen att materialet som ska användas måste kunna hantera de olika klimatvariationerna i varje region samtidigt som vi tillgodoser ägarna till La Quinta och dess inredningsarkitekter på 5G Studio.”

Med en stor “lista över uppgifter” som skulle utföras, sökte medarbetarna arkitektoniska lösningar som inte behövde offra de grundläggande elementen som fanns medräknade i den ursprungliga designen. Efter en lång process valde Mayse & Associates keramiska plattor som huvudmaterial men såg snabbt att de inte kunde få fram den exakta färgen; inte heller hade de tillräckligt med teknisk support för att vägleda arkitekterna under installationsprocessen. Efter denna dåliga upplevelse föreslog Holland Marble (ledande leverantör av naturstenprodukter i Texas) att använda en Sintrad Kompakt Yta som ett alternativ. Efter flera studier enades både design- och konstruktionsteamet om att NEOLITH® var det mest lämpliga materialet för detta projekt.

NEOLITH® som tillverkas av TheSize är ett mycket mångsidigt material som kan användas för såväl kommersiella anläggningar som bostäder, såväl interiört som exteriört. Skivorna består av naturliga material och skapas genom en metod som kallas sintring. Detta är en högteknologi med en komplicerad teknisk process som innebär att råvarorna utsätts för extremt höga tryck och temperaturer som på några timmar kopierar den process med vilken sten skapas i naturen över tusentals år. Resultatet som erhålls är en lätt produkt som är resistent mot eld, graffiti, UV-strålar, repor och vatten. Det perfekta alternativet för tillämpningar utomhus som kan motstå dåligt och hårt väder. Förutom dess hållbarhet och design skapades egna färger för att klä in fasaden med NEOLITH®. Holland Marble gav också sitt nödvändiga tekniska stöd under installationsprocessen.

“Hela teamet hjälpte till från början för att lösa alla problemställningar. Både NEOLITH® och Holland Marble var exceptionella under vårt samarbete och genomförande av designkonceptet”, bekräftar Sotelo. “NEOLITH® var villig att samarbeta med La Quinta för att uppnå de exakta färgerna i den designade prototypen”.

Mönstret Iron Corten från NEOLITH® var den inspirerande färgen för att definiera den anpassade tonen som skulle ge liv åt den nya fasaden. Dess vackra metalliska toner och naturliga strukturer ger ett unikt utseende. På detta sätt var NEOLITH® det enda materialet som kunde skapa sin egen färg för att uppnå det önskade utseendet på La Quinta; en kombination mellan estetisk kvalitet och modern design.

Tack vare sitt stora format, lätthet och enkla hantering är NEOLITH® det perfekta materialet som kan anpassas till alla projekt. För att installera skivor på 6 mm i storformat valdes metoden med cementlimsapplikation. Den stora fördelen med att använda ett material som NEOLITH® är att det kan användas i områden med hög luftfuktighet eftersom absorptionsnivån är nära noll. Då materialet är oorganiskt undviks även uppkomsten av mögel.

La Quinta behövde en ny design för sitt El Sol-projekt som sammanföll med integreringen av varumärket, både utanför och inuti byggnaden. NEOLITH®, en pionjär inom den sintrade ytindustrin, kunde ge en sådan estetisk integration och resistens. Dessutom gick det att framgångsrikt kombinera de distinkta elementen i varumärket med en relaterad arkitektur och förfinade geometriska linjer. På detta sätt genererade NEOLITH® förtroendet för hela teamet och friheten att skapa en egen drömdesign.

NEOLITH®: Design, Beständighet, Mångsidighet, HållbarhetRelaterade projekt