Neolith® når upp till kategorin “carbon neutral”


Det ledande varumärket för ytmaterial är nu märkt “carbon neutral”.


Genom kompensation av koldioxidavtryck genererade Neolith® under 2019 inga CO2 -utsläpp för transport dörr till dörr (gate-to-gate)


neolith carbon neutral buildings

Neolith®, ett av marknadens mest hållbara och ekologiska material.

För att uppnå den eftertraktade produktigenkänningen “carbon neutral” har Neolith® följt den internationellt erkända standarden GHG Protocol samt har implementerat en dynamisk,innovationsorienterad hållbarhetsstrategi med tillägget en högvärdig strategi för kompensering av koldioxidutsläpp.


banner carbon neutral

Vårt engagemang och resultat för 2019

NUMEROS es ES 2

Dessa åtgärder har resulterat i “carbon neutral” för hela företagets verksamhet. Det bör även särskilt påpekas att 100 % av elförbrukningen härrör från förnybara energikällor. Det innebär att inte mindre än 7 690 ton CO2 har upphört att släppas ut i luften

Å andra sidan återvinns 90 % av avfallet som genereras av Neolith®, vilket ger dem en andra livslängd, antingen i företagets verksamhet eller genom auktoriserade tredje parter. Detta påvisar varumärkets starka engagemang för cirkulär ekonomi.

Neolith®-ytor återspeglar också dessa principer genom att upp till 48 % av kartongvikten erhålls från återvunna material. (*beroende på modell, se webbplatsen för att se certifieringen: www.neolith.com/zona-de-descargas/#certificados).

Man har även gjort förbättringar i anläggningens maskinpark för att öka energieffektiviteten, särskilt i ugnen för den tredje produktlinjen där ett O2 och tryckkontrollsystem som avsevärt minskar gasförbrukningen har installerats. Till detta läggs en minskning på 40 % av förbrukningen av dieselbränsle i gaffeltruckar samt en 20 % minskning av farligt avfall.

Utöver dessa åtgärder har man antagit en företagspolitik som syftar till att minska mängden engångsplast, en liten åtgärd som representerar ett stort steg framåt mot ”carbon neutral”.

Med hänsyn till den vision som varumärket haft redan från start, uttrycker kategorin "carbon neutral" en slags materialisering av ett av företagets huvudmål.

kommenterar Mar Esteve Cortés, Neolith® CMO.
casa 800

Neolith® baserar sina affärsmetoder på hållbarhet och respekt för miljön.

Alla dessa insatser motsvarar direkt målet för GHG Protocol, det vill säga en minskning av utsläpp inkluderande direkta utsläpp från företagets verksamhet (till exempel naturgas, dieselbränsle som används i gaffeltruckar och av företaget ägda fordon), utsläpp i samband med elektricitet som inhandlas av företaget och andra indirekta utsläpp som genereras i företagets dagliga verksamhet.

Jag är stolt över att arkitekter, designers och konsumenter nu kan välja Neolithytor medvetna om att de investerar i den mest miljövänliga Sintrade Sten som finns på marknaden och att användningen av den därmed även sätter en miljöstämpel på projekten.

kommenterar Mar Esteve Cortés, Neolith® CMO.

Ett sandkorn

Neolith® har även genomfört olika miljöprojekt som ingår i dess hållbarhetsstrategi. Dessa projekt kompenserar och absorberar en specifik mängd CO2.
Längre fram kommer ett av de mest betydelsefulla att äga rum i Centralamerika, ett deltagande i ett bevarandeprojekt med syfte att skydda och bibehålla den unika mångfalden på den karibiska kusten i Guatemala.


paisaje 800

Företagets sociala ansvar innebär inte bara att garantera upprätthållandet av en praxis av så hög hållbarhet och etik som möjligt. Det handlar även om att bidra med vårt sandkorn till samhället, och särskilt hjälpa människor som är mindre priviligierade.

José Luis Ramón, Neolith® CEO

Genom detta projekt kommer Neolith® att delta i ansträngningarna att skydda den unika biologiska mångfalden i de återstående skogarna och djunglarna i regionen samt hjälpa till att hantera de faktorer som orsakar avskogning. Strategin innefattar effektiv lagstiftning, effektiv territoriell planering, utbildning, ekonomiska insatser och hållbara jordbruksskogsinitiativ.

Som ett direkt resultat av projektverksamheten upphör 4 miljoner ton CO2 att släppas ut mellannu och 2021, en motsvarighet till vad 440 000 hushåll släpper ut under ett helt år. Om vi överväger projektets varaktighet beräknat till cirka 30 år, kommer den mängd CO2 som inte längre släpps ut i luften att uppgå till cirka 22 miljoner ton.

Dessutom kommer det att bidra till viktiga fördelar för den biologiska mångfalden eftersom mer än 400 arter av fåglar dokumenterade i projektet kommer att skyddas, liksom livsmiljön för många däggdjur och reptiler inklusive 30 arter med högt bevarandevärde.

selva

mono

Vårt deltagande i bevarandeprojektet av den karibiska kusten i Guatemala kommer att ha flera fördelar, inte bara för den biologiska mångfalden i denna unika region utan också för människorna som bor där. Detta projekt kommer dels bevara den naturliga livsmiljön, dels tillhandahålla det socioekonomiska uppsving som lokalbefolkningen i en av de fattigaste regionerna i Centralamerika så väl behöver.

José Luis Ramón, Neolith® CEO