TillämpningarSYSTEM VM

SYSTEM VM
Mekanisk fixering synlig

Detta system består av en självbärande metallkonstruktion för ventilerade fasader, utformade för att stödja keramiska beläggningar av olika form och tjocklek. Det har utvecklats för Neolith®-fasader och är baserat på en systemisk mekanisk fixering bestående av stöd, vertikala profiler i T- eller L-form och säkerhetsklammer där beläggningen vilar.

Nivåeringen av de vertikala profilerna i T- eller L-form uppnås tack vare stöden eller distanserna. Den fullständiga nivåeringen beror på huruvida profilerna exakt matchar skarvarna mellan skivorna efter eventuell korrigering av avvikelser i fasadens inre skikt.

De klammer som håller ihop stödet till strukturen som beskrivits ovan är placerade i Neolith®-skivan såväl som i det slitsade området för limapplicering vilket ger extra hög hållfastighet.Tekniska Data Skyline VMTekniska Data VM - USA
Systemegenskaper

Systemet består av bärkonsoler, vertikala profiler och klammer för att stödja beklädnaden.

Tack vare dessa konsoler är det möjligt att säkerställa en korrekt nivå av de vertikala profilerna vilket korrigerar små avvikelser från den ursprungliga fasaden.

För att säkerställa systemets stabilitet placeras en sträng av elastiskt lim längs den T-formade vertikala profilen.

Detta elastiska bindemedel möjliggör en korrekt montering av skivorna vilket förbättrar systemets reaktion mot vind- eller sugtryck och belastningar.

De eventuella vibrationer som produceras av dessa ansträngningar absorberas också av limmet.

Slutligen är häftklamrarna fastsatta i vertikalprofilen med självborrande skruvar i rostfritt stål vilket innebär att Neolith®-skivor snabbt och enkelt kan bytas ut.

ficha tecnica skyline VM detail3

ficha tecnica skyline VM detail1

ficha tecnica skyline VM detail2