UporabeHC SISTEM

HC SISTEM
Skrit sistem z vzdolžnim lepljenjem.

Ta možnost, ki se je razvila za obloge Neolith, je sestavljena iz skritega podpornega sistema, ki uporablja elastično kemično lepilo vzdolžno z navpično podporo s profili v obliki črke T ali L; odvisno od tega, ali profili sovpadajo s spoji med ploščami Neolith oziroma če okrepijo središče spojev in vzdržijo nosilec s pomočjo držal ali podpornih nosilcev.

Celoten sistem je bil preizkušen v certificiranih laboratorijih, rezultati pa so zadovoljivi za uporabo Neolith. Rezultati so bolj podrobno opisani v Tehničnem priročniku Neolith pod Uporabe za fasadeTehnične specifikacije Skyline HC
Prednosti kemično-elastičnega sidrišča

Enotno porazdeli pritisk brez kritičnih točk, kjer bi se lahko začelo lomljenje.

Preprečuje nabiranje pritiska na lepljeni površini.

Dosežemo skrit pritrditveni sistem brez estetskih pomanjkljivosti.

Preprečuje galvansko korozijo preko električne izolacije in loči tiste materiale, ki bi jo lahko utrpeli.

Zmanjša ali prekine pretok vibracij med materiali v kontaktu.

Preprečuje izpad zveze zaradi preobremenjenosti.

Dovoljuje združitev različnih tipov materialov.

Izboljša estetiko spojev.

ficha tecnica skyline HC detail3

ficha tecnica skyline HC detail1

ficha tecnica skyline HC detail2