TillämpningarSYSTEM STRONGFIX

SYSTEM STRONGFIX
Blandat dolt profileringssystem.

STRONGFIX-systemet är ett blandat dolt longitudinellt (kemiskt och mekaniskt) profileringssystem fungerande på grund av kompressionen som utövas av systemet på Neolith®-skivans baksida.

Dessa plattor är industriellt bearbetade med en längsgående profil högst upp och längst ned. STRONGFIX-systemet möjliggör central bearbetning på baksidan av skivan i de fall där formatet kräver det. Två aluminiumprofiler sätts in i 45 graders vinkel (i form av en laxstjärt) i de dubbla spåren på baksidan där de fixeras med MS-kitt för att hålla Neolith®-plattan på plats.

Dessa metallprofiler är mekanismen där plattorna hänger och det är ett mycket fördelaktigt system eftersom deras avlägsnande och utbyte blir mycket enkelt.

Systemet består av vertikala aluminiumprofiler med stöttade bärkonsoler. Via bärkonsolerna är det möjligt att installera T-aluminiumprofilerna helt platt vilket korrigerar eventuell avvikelse från fasaden.

Panelerna fästs manuellt till en horisontell profil med ett mekaniskt fästsystem i längdriktningen bestående av två aluminiumprofiler.Tekniska Data STRONGFIX
Systemegenskaper

Detta aluminiumsystem blir odelbart tack vare barbetningsmetoden av stenen och monteringen av profilerna vilket eliminerar risken för att Neolith®-plattorna separeras från strukturen vid ett brott. Av denna orsak anses systemet vara det säkraste på marknaden.

Utöver detta ger sättet på vilket Neolith®-plattorna är upphängda i den horisontella strukturen en perfekt nivåering och en estetisk finish. Beklädnaden hålls sedan i en vertikal gemensam låst position utan att antalet vertikala profiler behöver ökas.

STRONGFIX-systemet möjliggör också enkelt avlägsnande och utbyte vid behov.

ficha tecnica skyline STRONG detail1

ficha tecnica skyline STRONG detail3

ficha tecnica skyline STRONG detail2Fasadmontering Hotel La Quinta Memphis, USA