TillämpningarSYSTEM HC

SYSTEM HC
Dolt system med längsgående vidhäftning.

Detta alternativ utvecklat för Neolith®-beläggningar består av ett dolt stödsystem som använder en elastisk kemisk vidhäftning i längdriktningen med ett vertikalt stöd med profiler i T- eller L-form beroende på om profilerna sammanfaller med skarvarna mellan Neolith®-skivorna eller om de förstärker mitten av skarvarna och upprätthåller stödet genom retention eller lyft.

Hela systemet har testats i certifierade laboratorier och resultatet är tillfredsställande för användningen av Neolith®. Resultatet återfinns i detaljerad form i den Tekniska Guiden för Neolith®-fasadtillämpningar.
Fördelar med det kemiskelastiska ankaret

Fördelar spänningar jämnt utan kritiska punkter där brott kan inträffa.

Detta förhindrar koncentration av spänningar i vidhäftningsytan.

Ett dolt fixeringssystem uppnås utan estetiska förändringar.

Galvanisk korrosion förhindras genom elektrisk isolering och separerar de material som kan drabbas.

Överföring av vibrationer mellan de material som är i kontakt minskar eller elimineras.

Undviker att förening misslyckas genom utmattning.

Möjliggör förening av olika typer av material.

Förbättrar estetiken vid sammanfogning.

ficha tecnica skyline HC detail3

ficha tecnica skyline HC detail1

ficha tecnica skyline HC detail2