WSKAZANIE WŁAŚCICIELA SERWISU INTERNETOWEGO

NEOLITH DISTRIBUTION, S.L.

Castellón – Hiszpania

Strona internetowa firmy – https://www.neolith.com

INFORMACJE I TERMINOLOGIA

„Cookies” to niewielkie pliki gromadzone w przeglądarce użytkownika odwiedzającego witryny internetowe, sklepy internetowe, sieci intranet, platformy online itp., niezbędne w celu zapewnienia możliwości poruszania się w obrębie tych przestrzeni, korzystając z niezliczonych zalet w zakresie świadczenia usług interaktywnych.

Poniższe informacje dotyczące możliwych rodzajów plików „cookies” pomagają w lepszym zrozumieniu zapewnianych przez nie funkcji:

„Cookies” sesyjne: Są to tymczasowe pliki „cookies”, które przechowywane są w przestrzeni przeznaczonej do gromadzenia „cookies” w sprzęcie użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki (żaden plik nie zostaje zapisany na dysku użytkownika). Informacje uzyskane za pomocą tego rodzaju plików „cookies” pozwalają na zarządzanie operacyjne czynnościami poszczególnych użytkowników jednocześnie korzystających z danej witryny.

„Cookies” stałe: Są to pliki „cookies”, które zostają zachowane w przestrzeni przeznaczonej do gromadzenia „cookies” w sprzęcie użytkownika po zamknięciu przeglądarki, z których korzysta witryna w przypadku kolejnego jej odwiedzenia przez użytkownika, aby przypomnieć informacje ułatwiające poruszanie się po jej treści (bezpośredni dostęp do serwisu bez konieczności zalogowania) lub świadczenie usługi handlowej (oferowanie produktów lub usług związanych z poprzednimi wizytami w witrynie).

Wśród plików „cookies” wymienianych podczas poruszania się po witrynie możemy wyróżnić:

Własne pliki „cookies”: Pliki „cookies” generowane przez odwiedzaną witrynę.

Pliki „cookies” podmiotów trzecich: Są to pliki „cookies” odbierane podczas poruszania się po witrynie, wygenerowane przez usługę podmiotu trzeciego, która została uwzględniona w jej ramach. Jako przykład możemy podać pliki „cookies” wykorzystywane przez ogłoszenie lub baner reklamowy znajdujący się w odwiedzanej witrynie. Kolejnym przykładem mogą być pliki „cookies” wykorzystywane przez licznik odwiedzających, z którego usług korzysta odwiedzana witryna.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane:

Do celów technicznych: Są to pliki zwane również „ściśle niezbędnymi”. Umożliwiają one użytkownikowi poruszanie się po witrynie, platformie lub aplikacji i wykorzystywanie różnych opcji lub usług dostępnych w jej ramach, np. sterowanie przepływem i przesyłem danych, identyfikacja sesji, dostęp do elementów o ograniczonej dostępności, przypomnienie części składowych zamówienia, przeprowadzenie procesu zakupu, złożenie wniosku o wpis lub uczestnictwo w wydarzeniu, wykorzystywanie elementów zabezpieczających podczas przeglądania witryny, przechowywanie treści w celu rozpowszechniania filmików lub dźwięku bądź publikowania materiałów w sieciach społecznościowych.

Na potrzeby personalizacji: Umożliwiają poszczególnym użytkownikom konfigurowanie takich aspektów, jak język, w którym wyświetlana jest witryna, formaty wyświetlania treści itp.

Na potrzeby analityczne lub w celu zapewnienia wydajności: Umożliwiają pomiar liczby wizyt oraz kryteriów przeglądania poszczególnych obszarów witryny, aplikacji lub platformy i pozwalają na tworzenie dla użytkowników tych serwisów, aplikacji lub platform profili przeglądania w celu doskonalenia doświadczeń na podstawie analizy danych dotyczących użytkowania dotyczących aktywności użytkowników serwisu. Do celów reklamowych: Pozwalają na zastosowanie parametrów wydajnościowych w ramach reklam umieszczanych w witrynach. Na potrzeby reklamy behawioralnej: Pozwalają na zastosowanie parametrów wydajnościowych w ramach reklam umieszczanych w witrynach w oparciu o informacje dotyczące zachowania użytkowników, pozyskane na podstawie ciągłej obserwacji ich nawyków podczas przeglądania stron, co umożliwia opracowanie szczegółowego profilu użytkownika w celu wyświetlania stosownych reklam.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW „COOKIES” WYKORZYSTYWANYCH W NINIEJSZYM SERWISIE

Nazwa: GOOGLE ANALYTICS
Podmiot zarządzający: Osoby trzecie
Domena: https://www.neolith.com
Dostawca: GOOGLE ANALYTICS
Stały okres przechowywania (6 MIESIĘCY)
Cel: Te pliki „cookies” zapisują miejsce pochodzenia odwiedzającego, odbytą drogę do otwarcia witryny (dostęp bezpośredni, kliknięcie zewnętrznego odsyłacza, łącze zamieszczone w wiadomości mailowej, zastosowanie określonych słów kluczowych w wyszukiwarce, kampania graficzna, ogłoszenie AdWords). Stosowane są w celach obliczeń ruchu w ramach wyszukiwarek, reklamowej kampanii graficznej oraz poruszania się w ramach jednej witryny, korzystając z łączy wewnętrznych. Są aktualizowane podczas każdorazowej wizyty w witrynie.
Zwolnione: Nie

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI „COOKIES” W PRZEGLĄDARCE

Niektórzy użytkownicy wolą nie zezwalać na pobieranie plików „cookies”. To dlatego większość przeglądarek zapewnia możliwość zarządzania plikami „cookies” tak, aby były one odpowiednie dla danego użytkownika.

W niektórych przeglądarkach można skonfigurować zasady zarządzania plikami „cookies” w zależności od serwisu, co zapewnia użytkownikowi dokładniejszą kontrolę nad kwestiami związanymi z prywatnością. Oznacza to, że można zablokować pobieranie plików „cookies” ze wszystkich serwisów innych niż te, do których użytkownik ma zaufanie, lub nawet usunąć „cookies” już zgromadzone.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób można dokonać tych ustawień w rozmaitych przeglądarkach:
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądarki Google Chrome, naciśnij tutaj
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądarki Firefox, naciśnij tutaj
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądarki Opera, naciśnij tutaj
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądarki Internet Explorer, naciśnij tutaj
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądarki Safari, naciśnij tutaj

Otwórz menu Safari > Preferencje. Naciśnij przycisk „Szczegóły” w sekcji „Prywatność”. Wybierz serwis zapisujący pliki „cookies” i naciśnij „Usuń” lub naciśnij „Usuń wszystkie”, aby usunąć wszystkie pliki „cookies”.