Firma


Procedura w ramach kanału zewnętrznego

Etyczne zarządzanie stanowi dla Neolith® jeden z podstawowych filarów, na których powinna opierać się nasza obecność na rynku. To dlatego, podobnie jak coraz większa liczba przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym, opracowaliśmy kodeks etyczny mający stanowić fundament naszego zaangażowania na rzecz przestrzegania obowiązujących przepisów oraz etycznego zachowania w biznesie oraz w ramach stosunków wewnętrznych i zewnętrznych utrzymywanych w kontekście prowadzonej działalności.

Kodeks etyczny stanowi zbiór wytycznych dotyczących postępowania wszystkich pracowników Neolith®, dzięki czemu staje się obowiązkową normą regulującą zarówno stosunku wewnątrz firmy, jak i relacje utrzymywane ze wszystkimi jej kontrahentami.

Jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na wsparcie i zaangażowanie wszystkich, którzy współtworzą naszą organizację, na rzecz przestrzegania i egzekwowania przestrzegania niniejszego kodeksu, aby zagwarantować przejrzystość prowadzonej działalności i umożliwić dalszy rozwój w ramach kultury opartej na zaufaniu, integralności i profesjonalizmie.

Zarząd

Castellón, 24 stycznia 2017 r.

Naciśnij ikonę, aby pobrać plik na swoje urządzenie

IMG 4515 150x150


Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Za pośrednictwem zewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości Neolith zapewnia możliwość przekazywania informacji dotyczących podejrzewanych przypadków nieprawidłowości.

Dział Zgodności zajmuje się „technicznym” administrowaniem zewnętrznym kanałem zgłaszania nieprawidłowości, a wszystkie przekazane informacje są gromadzone na bezpiecznych serwerach mieszczących się w …. Neolith® przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za analizę treści.

Jeżeli zgłaszający pragnie zachować anonimowość, Neolith gwarantuje poufność przekazanych informacji.

Na mocy niniejszego dokumentu użytkownik wyraża zgodę na zgromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przekazanych przez niego w ramach niniejszego systemu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


[vc_row][vc_column][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][distance][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_cf7_elements][/vc_cf7_elements][vc_column_text]You are hereby informed that the personal data on this form will be processed by THESIZE SURFACES, S.L. as the data controller in order to handle your query, manage our company’s contact list and be able to contact you by sending professional communications via any electronic or other means. Without prejudice to the foregoing, you are further informed that you may exercise your rights of access, rectification, cancellation, objection and restriction and, as applicable, portability by writing to P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31 Almazora (Castellón, Spain) or by sending an email to se.eziseht@ofni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]