Su navegador no soporta script

URL

Home
-
Projecten
-
Gevels
- Neolith + Pureti

Neolith + Pureti = Zelfreinigende en Duurzame Gevels

Luchtvervuiling is een serieus probleem in de grote steden. In veel gevallen wordt grens van wat veilig is voor de gezondheid van de mens overschreden. In deze zin is in Europa al een richtlijn goedgekeurd krachtens welke in 2050 de EU zijn broeikasgasemissies met 80% verminderd moet hebben ten opzichte van de niveaus van 1990.

Neolith wil een antwoord bieden voor dit ernstige probleem en een bijdrage leveren aan bescherming van het milieu. Daarom brengt het bedrijf een revolutionaire behandeling voor zijn gevellijn SKYLINE op de markt: PURETI.

Neolith, voor een schonere planeet voor ons allemaal.

 

 

Wat is Pureti?

Een behandeling op waterbasis met titaandioxidenanodeeltjes die op Neolith gespoten wordt om een fotokatalytisch, zelfreinigend en vervuilingswerend effect te creëren.

Wat doet het?


Door behandeling met Pureti wordt een constante zelfreiniging van de gevels bereikt, waardoor de verontreinigende stoffen verminderen en de luchtkwaliteit verbetert.

Hoe werkt het?

De technologie Neolith + Pureti creëert zelfreinigende oppervlakken die de lucht schoonmaken door middel van twee fundamentele processen: FOTOKATALYSE en SUPERHIDROFILIE.

De gevels van de gebouwen worden in de loop der tijd vuil. Op een gegeven moment zitten ze vol vervuilende stoffen die door de lucht op het oppervlak achtergelaten worden.

Wanneer het oppervlak in contact komt met zonlicht (of enkele ledlampjes) worden de titaandioxidedeeltjes geactiveerd. Deze gebruiken de energie van het licht om het vocht in de lucht te veranderen in oxidatiemiddelen die de stikstofdioxidedeeltjes en vervuilende stoffen onschadelijk maken en ze veranderen in waterdamp en zout.

 

Dit proces wordt FOTOKATALYSE genoemd en het herhaalt zich miljoenen keren per seconde, totdat alle vervuilende stoffen vernietigd zijn, zodat het oppervlak zich continu zelf reinigt.

En om de behandeling compleet te maken, treedt er SUPERHIDROFILIE op. Dankzij de eigenschappen van 'Neolith + Pureti'-gevels verspreidt het water zich gelijk over het oppervlak, waardoor de resterende vuildeeltjes afgevoerd en vernietigd worden. Het oppervlak wordt helemaal schoon. Er blijven zelfs geen watersporen achter.

Welke voordelen biedt het? 

 

ZELFREINIGEND dankzij het fotokatalytisch effect.

 

VERVUILINGSWEREND, neutraliseert stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

 

ANTIBACTERIEEL, stopt de groei van microben.

 

ANTIGEUR, verwijdert organische geuren volledig.

 

ANTIALLERGISCH, reinigt en verbetert continu de lucht die we inademen.

 

Elk 4m2 = decontaminatie effect van een boom.

 

Elke m2 = Verwijder 1 auto uit de omloop voor 1 jaar.

Milieucertificaten

De technologie Neolith + Pureti is NSF-gecertificeerd en de keuze voor deze technologie in het bestek levert LEED-punten op.

Het project van de Europese Unie waarin Pureti, iScape, is uitgeroepen tot de 2020-horizon, is een van de technologische storingen die de Europese Unie in de komende 60 jaar zal vormen.

 
 
 

Documentatie

Downloads

Pureti-garantie

Downloads

Tips and Recomendations

Downloads

Oxidatieve Fotokatalyse

Calidad del Aire

Downloads

Awair | Breathe Easy

Downloads

Clean Air

Downloads

EHP

Downloads

Pureti - Air in the Schools

Downloads

Pureti - Interior Air

Downloads

Pureti in Operating Rooms