ProfessionalsPURETi

PURETi
Pureti, Zelfreinigende en Duurzame Gevels

Luchtvervuiling is een serieus probleem in de grote steden. In veel gevallen wordt de grens van wat veilig is voor de gezondheid van de mens overschreden. In deze zin is in Europa al een richtlijn goedgekeurd krachtens welke in 2050 de EU zijn broeikasgasemissies met 80% verminderd moet hebben ten opzichte van de niveaus van 1990.

Neolith wil een antwoord bieden voor dit ernstige probleem en een bijdrage leveren aan bescherming van het milieu. Daarom brengt het bedrijf een revolutionaire behandeling voor zijn gevellijn SKYLINE op de markt: PURETI.logo-neolith

Logo-Pureti


Wat is Pureti?

Een behandeling op waterbasis met titaandioxidenanodeeltjes die op Neolith gespoten wordt om een fotokatalytisch, zelfreinigend en vervuilingswerend effect te creëren.

Wat doet het?

Door behandeling met Pureti wordt een constante zelfreiniging van de gevels bereikt, waardoor de verontreinigende stoffen verminderen en de luchtkwaliteit verbetert.


Hoe werkt het?

De technologie Neolith+Pureti creëert zelfreinigende oppervlakken die de lucht schoonmaken door middel van twee fundamentele processen: FOTOKATALYSE en SUPERHIDROFILIE.

Gevels van gebouwen worden in de loop der tijd vuil. Op een gegeven moment zitten ze vol vervuilende stoffen die door de lucht op het oppervlak achtergelaten worden.

Wanneer het oppervlak in contact komt met zonlicht (of enkele ledlampjes) worden de titaandioxidedeeltjes geactiveerd. Deze gebruiken de energie van het licht om het vocht in de lucht te veranderen in oxidatiemiddelen, die de stikstofdioxidedeeltjes en vervuilende stoffen onschadelijk maken en ze veranderen in waterdamp en zout.

Dit proces wordt FOTOKATALYSE genoemd en het herhaalt zich miljoenen keren per seconde, totdat alle vervuilende stoffen vernietigd zijn, zodat het oppervlak zich continu zelf reinigt.

Om de behandeling compleet te maken treedt er SUPERHIDROFILIE op. Dankzij de eigenschappen van Neolith + Pureti-gevels verspreidt het water zich gelijk over het oppervlak, waardoor de resterende vuildeeltjes afgevoerd en vernietigd worden. Het oppervlak wordt helemaal schoon. Er blijven zelfs geen watersporen achter.Welke voordelen biedt het?

ico pureti

ZELFREINIGEND

Dankzij het fotokatalytisch effect

ico pureti2

VERVUILINGSWEREND

Neutraliseert stoffen die schadelijk zijn voor het milieu

ico pureti3

ANTIBACTERIEEL

Stopt de groei van microben

ico pureti4

ANTI-GEUR

Verwijdert nare organische geuren volledig

ico pureti5

ANTIALLERGISCH

Reinigt en verbetert continu de lucht die we inademen

maakt vervuiling ongedaan

Iedere 4 m2 = het reinigende effect van een boom.

Luchtkwaliteit

Iedere m2 = 1 jaar 1 auto minder in het verkeer


Milieukeurmerken

Neolith + Pureti is NSF-gecertificeerd en de keuze voor deze technologie levert LEED-punten op.

EU-project iScape, waaraan ook Pureti deelneemt, is officieel erkend door programma horizon 2020 als een van de disruptieve projecten die de komende 60 jaar bepalend zullen zijn voor de EU.

iscape
leed
nasa

Documentatie


Advies en AanbevelingenOxidatieve FotokatalyseBelangrijke documenten

LuchtkwaliteitAwair | Gemakkelijk ademenPureti - BinnenluchtPureti - De lucht in scholenPureti in OperatiekamersNare geuren verminderen