PRIVACYBELEID

1. Inleiding

Onze bedrijvengroep hecht bijzonder veel belang aan bescherming van uw persoonlijke gegevens en aan verhindering van oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u ons uw persoonsgegevens verschaft en onze website gebruikt, dan betekent dat voor ons dat u de door ons aangegeven voorwaarden en informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens hebt gelezen en begrepen. De ondernemingen van de groep nemen de verantwoordelijkheid op zich om de geldende nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en streven ernaar om uw gegevens op een legale, eerlijke en transparante manier te behandelen.

2. Werkingssfeer

Dit document is van toepassing op alle bedrijven van de Groep.

3. Goed om te weten

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw gegevens?

Informatie over de bedrijven van de groep.

THESIZE SURFACES S.L. P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Spanje) – C.P. 12550, CIF: B85171023, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@thesize.esse.eziseht@ofni

GLOBAL SURFACES S.A. Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42, Madrid, Spanje – C.P. 28021, CIF: A84641158, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@thesize.commoc.eziseht@ofni

NEOLITH DISTRIBUTION, S.L. Avda. Los Rosales. Edif. Novosur 42, Madrid, Spanje – C.P. 28021, CIF: B87533469, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@neolith.commoc.htiloen@ofni

GRANITH SURFACES, S.L. P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Spanje) – C.P. 12550, CIF: B12978250, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@thesize.esse.eziseht@ofni

NEO SUPERFICIES ALICANTE, S.L. C/ Marrón Imperial 9 – M 1‐ 3 P.I. Las Norias de Monforte del Cid (Alicante, Spanje) – C.P. 03670 , CIF: B42533406, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@thesize.esse.eziseht@ofni

TECNOLOGIA Y DISEÑO EN CERAMICA, S.L. P.I: Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, Almazora (Castellón, Spanje) – C.P. 12550, CIF: B85171023, telefoon: +34 964652233, e-mailadres: info@thesize.esse.eziseht@ofni

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens waarover wij beschikken, gebruiken wij om u informatie over onze producten of diensten te kunnen aanbieden zolang u geen gebruik maakt van uw recht van verzet en/of annulering.

Wij beschikken over uw gegevens omdat u klant bent of was, of omdat u op een bepaald moment informatie heeft gevraagd over onze producten door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of door het invullen en akkoord gaan met het contactformulier op onze website.

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming. U kunt altijd bezwaar maken en kenbaar maken dat u geen berichten van ons wilt ontvangen, door een e-mail te sturen naar info@thesize.es met vermelding van het onderwerp se.eziseht@ofni indicando en el asunto “AVG Uitschrijven'.“.

Wie krijgt uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gedeeld met openbare instanties wanneer dit wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?

De betrokken personen hebben het recht van toegang tot hun persoonsgegevens, het recht om correctie te verzoeken als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, en, in voorkomend geval, om te verzoeken om verwijdering ervan wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen of kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in welk geval wij de verwerking ervan zullen staken of deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van uw aanspraken.

Tot slot heeft u het recht op overdraagbaarheid om kopieën van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek indienen, gericht aan het adres van de persoon die verantwoordelijk is voor het dossier of een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@thesize.esse.eziseht@ofni

U moet aangeven aan welk van deze rechten voldaan moet worden. U moet verder een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig identiteitsbewijs overleggen. Als u handelt via een vertegenwoordiger, wettelijk of vrijwillig, moet u ook een document overleggen dat de vertegenwoordiging accrediteert en het identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger.

Om het u gemakkelijker te maken deze rechten uit te oefenen, kunt u bij ons een model aanvragen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Ook kunt u modelformulieren voor de uitoefening van deze rechten aanvragen op de WEBSITE van het AEPD (Spaanse bureau voor gegevensbescherming): www.agpd.es

Ook willen wij u laten weten, dat u als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgegaan zijn met de uitoefening van uw rechten, een klacht kunt indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.