Bedrijf


Ethische Gedragscode

De Ethische Gedragscode van Neolith® bevat de principes die bedoeld zijn om normen vast te leggen die verplicht na te leven richtlijnen vormen ter waarborging van ethisch gedrag en een passende professionele ontwikkeling van bestuurders, managers, toezichthoudende instanties en in het algemeen alle personeel en medewerkers en derden (agenten, distributeurs, partners, consultants en andere intermediairs) ongeacht hun positie of de plaats waar zij hun werk verrichten, in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften in elk land waar zij hun activiteiten uitoefenen.

Klik op het icoontje om het bestand te downloaden op uw apparaat

IMG 4515 150x150