NEOLITH DISTRIBUCION, S.L. עבור החשבון שלך או של צד שלישי שנדבק למתן שירותי מדידה, תוכל להשתמש בקובצי cookie כאשר משתמש גולש באתר. קובצי Cookie הם קבצים שנשלחו לדפדפן באמצעות שרת אינטרנט כדי לתעד את פעילות המשתמש בזמן הגלישה שלהם.

קובצי ה- cookie המשמשים את האתר משויכים רק למשתמש אנונימי ולמחשב שלהם, ואינם מספקים את הנתונים האישיים של המשתמש בעצמם.

באמצעות שימוש בקובצי Cookie ייתכן שהשרת שבו האתר נמצא, מזהה את דפדפן האינטרנט שבו משתמש המשתמש על מנת להפוך את הגלישה לקלה יותר, ומאפשר, לדוגמה, גישה למשתמשים שנרשמו בעבר, גישה לאזורים, לשירותים, למבצעים או לתחרויות השמורים בלעדית ללא צורך להירשם לכל ביקור. הם משמשים גם למדידת הקהל ופרמטרים התנועה, לעקוב אחר ההתקדמות ומספר הערכים.

אם קובצי Cookie אינם מופעלים, ייתכן שתכונות ודפים מסוימים לא יוצגו כראוי.

כדי למחוק את קובצי ה- Cookie במחשב, לחץ על "עזרה" בתפריט הדפדפן כדי להציג את ההוראות.

למשתמש יש גם אפשרות להגדיר את הדפדפן שלו כדי לקבל הודעה על קבלת קבצי Cookie וכדי למנוע את ההתקנה על המחשב שלו. עיין בהוראות ובמדריכים של הדפדפן שלך כדי להרחיב מידע זה.

כדי להשתמש באתר, אין צורך שהמשתמש יאפשר התקנה של קובצי Cookie שנשלחו על ידי האתר, או על ידי הצד השלישי הפועל מטעמם, מבלי לפגוע בצורך שהמשתמש יפתח פעילות מסוג זה בכל אחד מהם של השירותים ששירותם דורש רישום קודם או "התחברות".

¡Gracias!