יישומיםמערכת STRONGFIX

מערכת STRONGFIX
מערכת פרופיל מוסתר מעורבת

המערכת STRONGFIX הינה מערכת של פרופיל אלומיניום לאורך מוסתר מעורב (כימי ומכני), שעובד באמצעות הדחיסה שהמערכת מפעילה בחלק האחורי של הלוח Neolith.

אריחים אלה ממוכנות באופן תעשייתי עם פרופיל לאורך בחלק העליון והתחתון. המערכת STRONGFIX מאפשרת לבצע מיכונים מרכזיים בבגבו של החלק באותם מקרים בהם כך נדרש בבעקבות ממדי החלקים עם חריץ כפול וזוויות של 45 מעלות (בצורה של זנב סנונית); בו מוחדרים שני פרופילים של אלומיניום ונדבקים עם דבק MS להחזקת האריח Neolith.

פרופילים מתכתיים אלה מהווים את המנגנון בו תלויים האריחים והופכים למועילים ביותר מכיוון שהמשיכה והחלפת החלקים בשיטה זאת הינה קלה מאוד.

המערכת מורכבת מפרופילים מאוזנים של אלומיניום, המחזיקים סרגלי זווית. באמצעות סרגלי הזווית ניתן להתקין את הפרופילים של אלומיניום ב-T שטוחים לחלוטין, תוך תיקון כל סטייה אפשרית של החזית שיש לצפות.

הלוחות נקבעים באופן ידני בפרופיל מאוזן עם מערכת קיבוע מכני לאורך המורכב משני פרופילים של קביעה של אלומיניום.
ICC Certificate


Neolith®, has received certification from ICC Evaluation Service LLC (ICC-ES) that its patented StrongFix System for ventilated façades complies with the provisions of the 2018, 2015, 2012 and 2009 International Building Codes® (IBC) and International Residential Codes® (IRC). The recognition represents a significant validation of Neolith® as a safe, robust, sustainable and easy to specify solution for exterior cladding applications in North America. To achieve certification from ICC-ES, Neolith®’s surfaces had to undergo a number of structural regulatory tests. These measured important characteristics such as non-combustibility, wind and water resistance, fastening integrity and resistance performance of the StrongFix system.

Over the last decade, Neolith® has become an increasingly popular choice for ventilated façade projects due to its low maintenance, anti-reactivity, inherent strength and relative light weight when compared to other cladding systems. Commenting on the news, Neolith® Marketing Director Mar Esteve Cortes says: “This accreditation represents a landmark for Neolith as a tested and trusted brand of façade solutions. It vindicates our proprietary StrongFix system as a hard-wearing and safe method for cladding applications. Our hope is that this confirmation will encourage more architects, technicians, specifiers and contractors to consider Neolith for their next build.” To read the full ICC-ES report click here.


icc evaluation service llc icc es vector logo 300x167

התקנת חזית מלון La Quinta Memphis, ארצות הברית